ขาวประกาศ

icon bullet ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ  “The Education of Immigrant Children in U.S. Public Schools”  

    โดย Asst. Prof. Dr. Emily Crawford-Rossi, College of Education, University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา

icon bullet เอกสารเกี่ยวกับ MULTICULTURAL EDUCATION FOR THE 21ST CENTURY ดาวน์โหลด

icon bullet  รับสมัครทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของสถานวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(สพย.) ประจำปี 2560

icon bullet  ม.อ.ปัตตานี เปิดเวทีนำเสนอผลการดำเนินงานเครือข่ายวิจัยสังคมระดับปริญญาตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

icon bullet  เครือข่ายนักศึกษาและอาจารย์ชายแดนใต้รวมพลังวิจัยสร้างความรู้สนองตอบท้องถิ่น สกอ.จับมือสถาบันรามจิตติ

    หนุนมหาวิทยาลัย “สร้างเรียนรู้เพื่อรับใช้ชุมชน” อย่างต่อเนื่อง

 

                                                                                                                                                                                             อานตอ________________________________________________________________________________________________________